Chở Phế Thải Xây Dựng, Phá Dỡ Công Trình giá rẻ nhất Hà Nội

Trang chủ /

Tư vấn

Phế thải xây dựng được phân loại như thế nào?

Chất thải sau khi được thải ra sẽ được thu gom, vận chuyển và mang đi phân loại. Dựa theo các tiêu chuẩn phân loại thì phế thải xây dựng sẽ được chia thành các nhóm khác nhau để có phương pháp xử lý tái chế thích hợp cho từng nhóm.

phế thải xây dựng

Tham khảo dịch vụ vận chuyển phế thải xây dựng: http://phadonha.com.vn/products/204/Van-chuyen-phe-thai-Xay-dung.html

Chất  thải được phân thành 12 nhóm với các tiêu chí cụ thể như sau:

- Nhóm 1: Chất thải dân dụng, sinh hoạt sẽ được tái chế để làm viên nguyên liệu, phân vi sinh hữu cơ,...

- Nhóm 2: Chất thải công nghiệp không độc hại và có thể tái chế được. Chúng sẽ được tẩy rửa, tận dụng là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

- Nhóm 3: Phế thải công nghiệp độc hại, không tái chế được. Chúng sau khi được thu gom sẽ được xử lý triệt để bằng đốt, hóa rắn, đóng kén trong các bể bê tông,…

- Nhóm 4: Chất thải công nghiệp độc (bao bì chứa các hoá chất, kim loại, nhựa bị nhiễm hóa chất và chất thải nguy hại). Chúng có khả năng tái chế được để mang lại lợi nhuận kinh tế cao bằng cách súc rửa, tái chế và tái sử dụng.

- Nhóm 5: Chất thải công nghiệp độc hại ắc quy thải. Chúng sẽ được phá dỡ, súc rửa để thu hồi phần có thể tái chế, phần còn lại sẽ được đưa vào lò đốt hoặc nghiền, hóa rắn.

- Nhóm 6: Chất thải công nghiệp độc hại là bóng đèn thải như là đèn huỳnh quang, halozen, compact sẽ được tiến hành xử lý.

- Nhóm 7: Chất thải công nghiệp độc hại là linh kiện điện tử cũ hỏng. Công ty môi trường sẽ vận chuyển rác thải nguy hại và tách bóc phần vật liệu không độc hại để cung cấp cho các cơ sở tái chế còn phần độc hại sẽ đưa vào máy nghiền đốt hoặc là đóng rắn.

- Nhóm 8: Chất thải công nghiệp độc hại không đốt được sẽ được tái chế, hóa rắn để làm vật liệu xây dựng.

- Nhóm 9: Chất thải độc hại là dung môi hữu cơ tái chế được.

- Nhóm 10: Bùn thải, nước thải có chứa kim loại màu sẽ được thu hồi.

- Nhóm 11: Chất thải độc hại là dầu thải, nước thải lẫn dầu.

- Nhóm 12: Nước thải sinh hoạt, sản xuất của các nhà máy sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường trước.

Xem thêm: Báo giá vận chuyển phế thải xây dựng: http://phadonha.com.vn/detail/31-BAO-GIA-VAN-CHUYEN-DAT-THAI-PHE-THAI-XAY-DUNG.html