Chở Phế Thải Xây Dựng, Phá Dỡ Công Trình giá rẻ nhất Hà Nội

Trang chủ /

Tư vấn

Hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng

Vận chuyển phế thải xây dựng, vận chuyển đất thải là công việc không thể thiếu sau mỗi công trình phá dỡ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ phá dỡ công trình của công ty Xây dựng LHD chúng tôi, đơn giá vận chuyển phế thải của bạn sẽ vô cùng ưu đãi. Để đơn giản hóa và pháp luật hóa, chúng tôi đưa ra hợp đồng vận chuyển đất thải, vận chuyển phế thải xây dựng để 2 bên cùng thỏa thuận và cam kết. Mẫu hợp đồng như dưới đây:

 

hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng, hợp đồng vận chuyển đất thải

 

Hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng, vận chuyển đất thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI, PHẾ THẢI XÂY DỰNG

(Số: ……………./HĐMGMBBĐS)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN YÊU CẦU VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN A): …………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

BÊN NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN B): ……………………………………...……………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….…………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….……………..

Fax: ……………………………………………………………………………………………………..……………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………….…………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………….…………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..… làm đại diện.

 

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng tại địa chỉ ………….......……....................................... với các điều khoản như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc:...................................... 

Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên giao..................... 

Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên nhận:......................................

Điều 4: Phương pháp, thời gian thu gom, vận chuyển.......................... 

Điều 5: Giá cả và thanh toán................................. 

Điều 6: Thời hạn của hợp đồng............................ 

Điều 7: Giải quyết khi có tranh chấp...................... 

Điều 8: Thưởng phạt trong thực hiện hơp đồng.............. 

Điều 9: Điều khản chung: hợp đồng được lập thành...bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ...bản và có giá

trị pháp lý từ ngày................ 

 

                          Bên giao ký                                                                           Bên nhận ký

 

 

Mẫu hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng trên được công ty Xây dựng LHD áp dụng trong
 
mỗi công trình vận chuyển giúp cho mọi việc được thực hiện dựa trên nguyên tắc và rõ ràng.

Mọi thông tin chi tiết cũng như cần giải đáp về các dịch vụ của LHD quý khách hàng hãy liên hệ

HOTLINE 0972 445 379( A Thinh ). Báo giá dịch vụ vận chuyển đất thải, vận chuyển phế thải

tốt nhất liên hệ ngay HOTLINE 0934 656 379