Chở Phế Thải Xây Dựng, Phá Dỡ Công Trình giá rẻ nhất Hà Nội

Trang chủ /

Tư vấn

Biên bản bàn giao vật liệu sau phá dỡ

Công việc thi công phá dỡ công trình luôn đòi hỏi các giấy tờ liên quan. Ngoài hợp đồng phá dỡ thì còn có nhiều giấy tờ kèm theo như biên bản nghiệm thu công trình phá dỡ, ngoài ra có thể có biên bản bàn giao vật liệu sau phá dỡ nếu đơn vị thi công phá dỡ thu mua phế liệu do chủ sở hữu đồng ý bán.

 

Biên bản bàn giao vật liệu sau phá dỡ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT LIỆU SAU PHÁ DỠ

 

Hôm nay, ngày………..tháng………..năm…………….., tại……………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN BÀN GIAO VẬT LIỆU SAU PHÁ DỠ( BÊN A ): ……………………………………

Địa chỉ: ……………………………………….…………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….……………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………….……………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………….………………………………………………….

Do ông( bà ): ……………………………………….…………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………..làm đại diện.

 

BÊN THU MUA PHẾ LIỆU SAU PHÁ DỠ( BÊN B ): ……………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………….…………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….……………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………….……………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………….………………………………………………….

Do ông( bà ): ……………………………………….…………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………..làm đại diện.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý  bàn giao cho bên B vật liệu sau phá dỡ công trình tại địa chỉ ………….......……....................................... với các mục sau:

STT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản này được lập thành…bản do bên A giữ…bản và bên B giữ…bản. Có hiệu lực từ ngày………tháng……….năm………

      Đại diện bên A                                                            Đại diện bên B

                        Chức vụ                                                                     Chức vụ

                 (Ký tên, đóng dấu)                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

Mọi thông tin các dịch vụ quý khách hàng gọi ngay tới hotline 0972 445 379 – Công ty Xây dựng LHD Hà Nội để được tư vấn, giải đáp, cũng như nhận được đơn giá phá dỡ công trìnhgiá thu mua phế liệu cao nhất.